Исследование статистико-термодинамической модели ДНК при различных внешних условиях

Feb 14, 2023, 4:45 PM
15m
ауд. 233

ауд. 233

ул. Акад. Королёва, 1

Speaker

О.С. Бурмистрова (ИМСС УрО РАН)

Primary authors

А.C. Никитюк (ИМСС УрО РАН) О.Б. Наймарк (ИМСС УрО РАН) О.С. Бурмистрова (ИМСС УрО РАН) Ю.В. Баяндин (ИМСС УрО РАН)

Presentation materials

There are no materials yet.